Naše pražírna

Káva pražená v našem podniku pochází z pečlivě vybraných kávových zrn z celého světa. Věnujeme se pečlivému výběru jak dodavatelů, tak i volbě jednotlivých odrůd, druhů a kvality kávy. Kávu skladujeme v originálním balení. Z obrázku jsou například nápadně patrné zejména latinsko americké vzory, charakteristické pro jednotlivé místní farmáře, vtomto konkrétním případě z Ekvádoru, které my a takto i Vy podporujete. Kvalita a cesta kávy je takto sledována od pěstitele až do vašeho oblíbeného šálku.
Proces pražení je, po výběru oblíbené odrůdy kávových zrn, jedním z nejdůležitějších procesů úpravy kávového zrna. Je také jediným, který můžeme ovlivnit výhradně sami. Lehčeji se řekne, ale upřímně, máme sto, nebo tisíc odstínů hnědé? Možná to může znít překvapivě, ale barevný tón kávového zrna během pražení je mnohem podstatnějším ukazatelem, než třeba nastavená teplota pražícího bubnu. Aktuální teplota je přitomsamozřejmě sledována nepřetržitě. Proces tímto dostává jedinečný punc ruční přípravy. Vlivy jako např. teplota kávového zrna před pražením, venkovní teplota a vlhkost hrají nezanedbatelnou roli a musí být brány v potaz. Další proměnnou je vlhkost kávového zrna, zásaditost a složení půdního podloží, velikost a vyzrálost zrn a třeba i způsob jejich praní. Není toho málo, ale vše toto musí pražič kávy vždy brát v úvahu.

Upražíno - rychle s kávou ven a okamžitě zchladit proudem chladného vzduchu. Jo v zimě to se praží, ale kde brát chladný vzduch v parném létě, když je pražírna od pražičky vyhřáta, horký vzduch se mísí s rozpáleným a praží se taky. Pokud má zrno tu správnou barvu, je to vždy radost. Ale co když nemá?

To byla samozřejmě pouze řečnická otázka, správnou barvu má a musí mít vždy, pokud máme nabízet kvalitní produkt. Nedopraženou kávu ze stroje prostě nevyndáme. A jaký odstín je ten správný? Zejména je třeba, aby si každý určil zda má raději kyselejší nebo zásaditější - hořčí. I to lze procesem pražení volit. Existuje křivka, téměř lineární závislosti hořkosti na propražení kávového zrna. A tento faktor je spolu s výběrem odrůdy, kontinentu produkce, lokality, místního výrobce, dodavatele jedním z určujících pro jedinečnost vámi vybíraného produktu.

Nejsme průmyslovou pražírnou a z obrázku vpravo lze i snadno uhodnout v jakých řádech objemů  se naše produkce vyrábí a nabízí zákazníkům, ať jednotlivcům nebo kavárnám. Co z fotografie patrné není, je že každá várka je pečlivě označena štítkem (sáčkem do kterého bude dle potřeby balena), zároveň je označena i nádoba, aby nedošlo k záměně jednoho druhu za jiný. Pytle se surovou kávou jsou označeny již producentem - pěstitelem. Kontrola vstupní i výstupní kvality je dvoustupňová. Jednotlivá, pokud se vyskytnou, světlejší zrna jsou vybírána ručně již při procesu chlazení. Zde se ovšem nejedná o nedopražení, ale může se stát, že kávové zrno nebylo při sběru zcela zralé. Ve výběrové kávě se tato zrna nevyskytují. A tak v procesu řízení kvality k záměně nebo snad snížení kvality naší produkce jednoduše dojít nemůže.